Home

Egyenletek grafikus megoldása

9. évfolyam: Egyenletek grafikus megoldása 1

 1. Egyenletek grafikus megoldása. Módszertani célkitűzés. A diák végigvezetése három egyenlet grafikus megoldásának lépésein. Az alkalmazás nehézségi szintje, tanárként. Könnyű, nem igényel külön készülést. Módszertani megjegyzés, tanári szerep
 2. Egyenletek grafikus megoldása. Eszköztár: Egyszerű lineáris egyenlet megoldása grafikusan. Egyszerű lineáris egyenlet megoldása grafikusan - kitűzés. Oldd meg grafikus módon az alábbi egyenletet! 2x+3=5. Egyszerű lineáris egyenlet megoldása grafikusan - végeredmény. Tört együtthatót tartalmazó egyenlet megoldása. Egész.
 3. dkét oldala egy függvény lesz
 4. Egyenletek, egyenl őtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat a) x −4 =2−2x 1. lépés: Az egyenlet bal oldalának ábrázolása függvényként. 2. lépés: Az egyenlet bal oldalának ábrázolása függvényként. 3. lépés: A metszéspontot mer őlegesen vetítjük az x tengelyre. Megoldás: x =2 b) x −4 >2 −2
9 best Eszter-tanítás images on Pinterest | A az, Algebra

Egyenletek megoldása rajzosan Mindig van megoldás? Matematika egyenletrendszer magoldása szemléletesebb, ha grafikus megoldást alkalmazunk. Ekkor az egyenlet jobb és bal oldalát egy-egy függvénynek tekintjük, közös koordináta-rendszerben ábrázoljuk, majd a metszéspontok első koordinátáját leolvasva megkapjuk az egyenlet. Egyenletrendszer grafikus megoldása - lépésenként 0.) Ahhoz, hogy könnyedén tudjuk alkalmazni ezt a módszert, célszerű a változókat x -szel és y -nal jelölni, hiszen a derékszögű koordináta-rendszerben is ezt a jelölést használjuk Megoldásuk algebrai és grafikus módon is lehetséges. Nézzünk egy konkrét példát! \(\sqrt {x + 1} - 2 = 0\). (ejtsd: négyzetgyök alatt x plusz 1 mínusz 2 egyenlő 0) Mielőtt hozzáfognánk az egyenlet megoldásához, emlékezzünk A vonalak metszéspontja a rendszer megoldása. A következő példában egy lineáris egyenletek rendszerének grafikus megoldását kell találni: 0, 5x-y + 2 = 0 és 0, 5x-y-1 = 0. Amint a példából látható, a rendszernek nincs megoldása, mert a grafikonok párhuzamosak és nem metszenek a teljes hosszukon

Matematika - 7. osztály Sulinet Tudásbázi

Sikeresen teljesítettem a www.videotanar.hu oldalon az alábbi tananyagot! Videotanár - Az iskola kerettantervre épülő játék! Játék közben is tanulok Egyenletek grafikus megoldása 1. Nevezetes egyenlőtlenség b. Nevezetes egyenlőtlenség c. Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. Szerző: Geomatech. Témák: Egyenletek, Egyenlőtlenségek. Az lánc célja annak bemutatása és gyakorlása, hogyan lehet könnyebb és elsősorban nehezebb (akár hagyományos módon nem is. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 1. Az egyenlet, azonosság, ellentmondás fogalma 2. A mérlegelv 3. Törtegyütthatós egyenletek, algebrai törtes egyenletek 4. Egyenletek értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata 5. Egyenlet megoldása szorzattá alakítással 6 Innen x 5=0 6vagy x−4x−21=0. A másodfokú egyenletet megoldva x 6=−3 vagy x 7=7. Az egyenlet megoldáshalmaza: {−3;0;7}. f) Megoldás I: Ha az egyenletet egy oldalra rendezzük és (x+2)-t kiemelünk: (x+2)(x+15+6−2x−6x)=0 (x+2)(−7x+21)=0 egyenletet kapjuk. Ennek az egyenletnek a gyökei: x 5=−2 és x 6=3. 6

Hetedikes matematikához segédlet. Semmi extra, tömény magyarázat Egyenletek grafikus megoldása - könnyebb feladatok. Szerző: Geomatech. Témák: Egyenletek. A tananyagegység egyenletek grafikus megoldását gyakoroltatja. A gép adja az egyenleteket, ki kell választanunk a függvények típusát, ábrázolni őket, majd megadni a gyökök számát és értékét A törtes egyenletek általában jelentős fejtörést okoznak. Ha megérted az egyenletek alapvető összefüggéseit és elsajátítod a törtekkel elvégezhető műveleteket, akkor a törtes egyenletek megoldása is könnyebbé válik. Valójában a legegyszerűbb egyenletekhez képest a törtes egyenletek alig tartalmaznak újdonságot, elegendő néhány trükköt alkalmazni Az egyenletek megoldásának alapjait pedig átismételheted a honlapon található, példával bemutatott tájékoztató segítségével. Ha eljutottál idáig, akkor jöhet a másodfokú egyenlet megoldása. Ez nem nehéz, csak egy kis trükköt kell hozzá ismerned

Egyenletek grafikus megoldása - Matek Oázi

 1. dkét oldala egy függvény lesz. Gyakorló feladatokat is találsz a videón
 2. lőtlenségek grafikus megoldása. Egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai megoldása. Ajánlott megelőző tevékenységek: Hegyesszögek szögfüggényei, a szögfüggvények kiterjesztése
 3. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az ( )=2 2+12 +16függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: 2 2+12 +16=0. Megoldás: 1. lépés: Teljes négyzetté alakítá
 4. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek: Egyenletek egyenltlensgek egyenletrendszerek I I Elmleti sszefoglal Egyenlet Az egyenlet kt oldalt fggvnynek tekintjk Az s fggvnyek rtelmezsi tartomnynak kzs rszhez tartoz olyan rtkeket keresn
 5. Az egyenlőtlenség megoldása:-2 ≤ x ≤ 3,3 Ezek csak közelítő értékek, mert a grafikus megoldás hátránya a pontatlanság, most is tapasztalható. Általában olyan egyenletek megoldásánál használjuk a grafikus megoldást, amelyeket algebrai úton nem, vagy csak nagyon bonyolultan lehet megoldani

Határozatlan egyenletek: Egy egyenlet határozatlan, ha végtelen sok megoldása van. Például: az $ x+y=10 $ egyenletnek végtelen sok megoldása van, hiszen tetszőlegesen rögzítve például x értékét, hozzá az $ y=10-x $ választással az egyenletet kielégítő (x,y) számpárt kapunk Egy-ismeretlenes egyenletek grafikus megoldása. Sorozatok és vizsgálatuk (mértani sorozat). Geometria. Fejlesztési feladatok, tevékenységek Tartalom A továbbhaladás feltételei A halmazszemlélet fejlesztése. Háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek összefoglaló áttekintése. A halmazszemlélet és a térszemlélet. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az ( )= t 2+ s t + s x függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: t 2+ s t + s x= r. Megoldás: 1. lépés: Teljes négyzetté alakítá Egyenletek grafikus megoldása Egyenlőtlenségek grafikus megoldása III. Geometria Háromszögek (szögei, oldalai) Pitagorasz-tétel Geometriai szerkesztések Geometriai transzformációk Háromszögek egybevágósága Sokszögekre vonatkozó ismeretek Szimmetrikus alakzato Egyenletek algebrai megoldása Az egyenletek átalakításai: ekvivalens átalakítások: nem változik az alaphalmaz és a megoldáshalmaz. alaphalmazt szűkítő átalakítások: megoldást veszíthetünk, az ilyen átalakításokat lehetőleg kerüljük, illetve az egyenletek átalakításánál figyeljünk arra, hogy nem szűkül-e a

Egyenletek megoldása lebontogatással - YouTube

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 1 3 Törtes egyenletek megoldása 4* 3 2* 3 5 3 3 3 6 3 Egyszerűbb modellalkotást igénylő, elsőfokú egyenletre vezető szöveges feladatok. 7* 3 20* 5 8 3 21 5 9* 4 Trigonometrikus egyenletek 56 11 10 4 57 11 11* 4 58 11 12* 4 59* 11 13* 4 60 12 15* 4 61 12 16* 5 62 12 17* 5 63 12. 9. Egyenletek grafikus megoldása 1. példa Karcsi elindul Kisdorogról Nagydorogra, ugyanakkor Nóri pedig Nagydorogról Kisdorogra biciklivel. Karcsi 16 km h , Nóri 24 km h állandó sebességgel.. Algebrai egyenletek grafikus úton történő megoldása eipi-1 2009.03.27. 17:31 René Descartes módszere, az algebrai képletek grafikus úton történő ábrázolásának lehetősége kaput nyitott az algebrai egyenletek grafikus úton való megoldására is (lineáris → abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök) 1. |x - 1| - 2 = 1: M 1 (4; 1) M 2 (-2; 1): 2. |x + 5| - 4 = 0,5x + 1,

Oldjátok meg a füzetben grafikusan az alábbi egyenleteket. Kérem a megoldást befényképezni és elküldeni! Egyenleteket grafikusan is megoldhatunk. Az eljárás lényege a következő: Az egyenlet két oldalára úgy tekintünk, mint két függvényre. Ezeket közös koordináta rendszerben ábrázoljuk, majd megkeressük a metszéspontot, metszéspontokat (ha vannak) Egyenletek grafikus megoldása. Szerkesztés. Classic editor Laptörténet Talk (0) Share. A grafikus megoldási módszer lényege: Amikor egy egyenlet megoldására vagyunk kíváncsiak, az x ismeretlennek azt a számértékét keressük, amelyet az egyenlet két oldalán álló kifejezésekbe helyettesítve, azok értéke megegyezik..

Matematika - Egyenletek grafikus megoldása - oktató tananyag. 1. Feliratkozom. Bernáth Péter. 10 vide. Egyenletek grafikus megoldása 1. KERESÉS. Információ ehhez a munkalaphoz. Szükséges előismeret. Egyenletek grafikus megoldása. Módszertani célkitűzés. A diák végigvezetése három.. Elsôfokú egyváltozós egyenletek 6 Elsôfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek. A feladatok megoldási sorrendje tetszőlege Ezután adunk egy algoritmust, és megvizsgáljuk a négyzetes egyenlőtlenségek grafikus megoldásának példáit. Oldal navigáció. A grafikus módszer lényege. általában az egyenlőtlenségek grafikus megoldása egy változóval nemcsak a négyzet, hanem más típusú egyenlőtlenségek megoldására is használják Ahogy gyermeked növekszik, évről évre egyre nehezebb tananyaggal találkozik. Ugyanez igaz a matematikában is. 5. osztályban megismeri a törteket, utána egyenletekkel foglalkozik, 7. osztályban már a geometriát boncolgatják, 9. osztályban pedig új témakörként tanulják a nevezetes azonosságokat

- Grafikus módszer - Szorzattá alakítás - Alaphalmaz vizsgálata Egyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek megoldása abban különbözik az egyenletek megoldásától, hogy negatív számmal szorzás, osztás esetén az egyenlőtlenség irány megfordul Egyenletmegoldás a hétköznapokban 3:49 Elsőfokú egyenletek megoldása 2:02 Egyenletmegoldás 1.példa 4:04 Egyenletmegoldás 2.példa 2:20 -rendszer grafikus megoldása 1.példa 3:11 Egyenlőtlenség-rendszer megoldás nélkül 3:17 Egyenlőtlenség-rendszer grafikus megoldása 2.példa 6:08 Háromismeretlenes egyenletrendszer 1.példa.

Címkék: egyenlet, egyenlet grafikus megoldása, egyenlet megoldása, elsőfokú, grafikus megoldás Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal Online tanfolyam rint az új egyenletrendszer minden megoldása a réginek is megoldása. Vagyis a két megoldáshalmaz megegyezik. Tehát ez az elemi átalakítás isekvivalensátalakítás. Mátrixok. Az egyenletrendszer megoldásában az azonos átalakítások során a műveleteket csak az egyenletrendszer együtthatóival és kons Egyenletek grafikus megoldása: http://tananyag.geomatech.hu/material/simple/id/509505#material/109688

Egyenletek megoldása rajzosan zanza

Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása során bizonyos esetekben a grafikus megoldás könnyebb vagy gyorsabb, mint az algebrai út. Ha szükséges készíts ábrát, lehetőleg méretarányosan! Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer megoldása során előfordul, hogy ismeretlen szerepel egy tört nevezőjében Közönséges differenciál egyenletek megoldása numerikus módszerekkel: egylépéses numerikus eljárások Bevezetés Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan használhatóak a Mathematica egylépéses numerikus eljárásai, közönséges differenciál egyenletek megoldására Másodfokú egyenlet grafikus megoldása teljes négyzetté való átalakítás nélkül Tekintsük az x 2 - 2x - 15 = 0 nullára redukált másodfokú egyenletet. Ennek a módszernek lényege, hogy a másodfokú egyenletet olyan alakra hozzuk, hogy az egyenlet egyik oldalán a másodfokú tag x 2 szerepeljen, a másik oldalon pedig az összes. Egyenlet egyik gyöke tehát: x+1=0, azaz x 1 =-1. De ez nem pozitív szám. Egyenlet másik gyöke pedig x+3/2=0, azaz x 2 =1,5.Ez jó megoldás. Az i.e. 2000-ből való Mezopotámiában talált leletek igazolják, hogy már ekkor is meg tudtak oldani másodfokú egyenletet is.. A középkorból elsősorban a francia Viete nevét említhetjük, aki már szimbólumok segítségével igyekezett.

7. osztály EGYENLETEK ALGEBRAI ÉS GRAFIKUS MEGOLDÁSA. Oldd meg az egyenleteket és egyenlőtlenségeket algebrai és grafikus úton! 1. feladat. 2 x + 5 = x + 1. x 2 x + 5 x + 1 2. feladat. x + 3 ≥ - 2 x - 4. X x + 3 - 2 x - 4 3. feladat. x + 2 ≤ - x + 7. X x + 2 - x + 7. Egyenletek megoldása? a) 2szer(2-3x)+5=x-5 b) 1-5(x-1)=2szer(2x-1)-x c) 3szor(2x-3)-4(x-2)=x+19 d) 9szer(1-x)=2szer(x-4) Nagyon fontos,köszi : 52. Egyenletek grafikus megoldása A grafikus megoldása módszere Egyenlőtlenségek grafikus megoldása (emelt szint) Az egyszerűbb feladatokat gyakorlás keretében minden csoportban, a nehezebb feladatokat csak heti 3-nál magasabb óraszám esetén javasoljuk. 53. Gyakorlás Vegyes és összetettebb feladatok 54 Matematika:egyenletek egyenlőtlenségek grafikus megoldása? Légyszí segíts. Rajzold meg az x-1/4*x-2 függvény grafikonját. Az adott pontok közül.. Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása. Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 1. Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 2. Abszolútérték függvény. Abszolútérték függvény transzformációk 1

Az egyenletek grafikus megoldása. ebook >>> Matematika. Cím: Az egyenletek grafikus megoldása: Tartalom Az egyismeretlenes lineáris egyenlet jobb és bal oldala egy-egy lineáris függvény,ha ezeket közös koordinátarendszerben ábrázoljuk,akkor a két egyenes metszéspontjának abszcisszája az egyenlet gyöke Másodfokú egyenletek megoldása. 03. hang. Másodfokú egyenletek. Hopsz, úgy tűnik nem vagy belépve, pedig itt olyan érdekes dolgokat találsz, mint például: Megnézzük, hogyan kell megoldani a másodfokú egyenleteket, megnézzük a megoldóképletet és rengeteg példán keresztül azt is, hogy hogyan kell használni. Kiderül mi a. Törek Hatványok Gyökök Logaritmus Sorozatok Százalék számítás Egyenletek Mátrixok és determinánsok Komplex számok Közelítő számítások. Geometria. Szerkesztések Szögek Trigonometria Terület, kerület Analitikus geometria. Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet grafikus megoldása. 2 Másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása 3 Másodfokú egyenlőtlenségek algebrai megoldása Másodfokú függvény függvényértéke - f(x) - előjelének megállapítás

Logaritmikus egyenlet megoldása - a logaritmus azonosságainak felhasználásával Azokat a logaritmikus egyenleteket, melyek egyik oldalán csak 1 db logaritmus van, a másik oldalon pedig egy szám, azokat a logaritmus definíciójának segítségével könnyedén meg tudjuk oldani Címke egyenlet, egyenlet grafikus megoldása, egyenlet megoldása, elsőfokú, grafikus megoldás Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek megoldása Írta: Matematika Segítő | 2012-05-14 - 06:00 | 2018-10-23 Matematika Segítő - Blo Nemlineáris egyenletek, egyenletrendszerek megoldása 1. Nemlineáris egyenletek numerikus megoldása Keressük meg egy f:R R nemlineáris függvény gyökét, avagy zérushelyét, f(x) 0. Tétel: Ha f(x) az a,b intervallumban folytonos és f(a)f(b) 0 , akkor az f(x) egyenletnek van gyöke a zárt intervallumban Függvények - Egyenes arányosság, lineáris függvény - Lineáris függvény transzformációk, zérushelyek, monotonitás - Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása - Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása - Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása - Abszolútérték függvén

Két ismeretlenes egyenletrendszer megoldása - Grafikus

Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek. Négyzetgyökös egyenletek. Másodfokú egyenlőtlenségek, másodfokú egyenletrendszerek. A számtani és mértani közép. A körrel kapcsolatos ismeretek Kerületi és középponti szögek tétele. Szögmérés ívmértékkel. Húrnégyszögek tétele Online képzés célja: Függvények - Egyenes arányosság, lineáris függvény - Lineáris függvény transzformációk, zérushelyek, monotonitás - Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása - Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása - Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása - Abszolútérték függvény | | Tudomány, szociológia, oktatá

egyenletek - egyenlet megoldás, egyenletrendszer megoldás, egyenletek grafikus megoldása, - kikötések, egyenlőtlenségek megoldása, abszolút értékes egyenletek megoldása, - gyökös egyenletek, exponenciális és logaritmikus egyenletek megoldása. trigonometria - logaritmus függvény, feladatok, exponenciális függvény. Nemlineáris egyenletek, egyenletrendszerek megoldása Nemlineáris egyenletek numerikus megoldása Keressük meg egy f:R R nemlineáris függvény gyökét, avagy zérushelyét, f(x) 0. Tétel: Ha f(x) az a,b intervallumban folytonos és f(a)f(b) 0 , akkor az f(x) egyenletnek van gyöke a zárt intervallumban Készülj a Matek Oázissal a középszintű matekérettségire, hogy ne kelljen aggódnod a középszintű matek érettségid miatt. A 4 középiskolai év teljes középszintű matematika tananyagát megtalálod az oktatóvideókon célratörően rendszerezve. Minden szükséges ismeretet átnézünk, begyakorolhatod ezeket, és az érettségi típusfeladatokat

Négyzetgyökös egyenletek zanza

Példák a lineáris egyenletek rendszerére: megoldás módszer

Másodfokú egyenlet megoldása számolóábra segítségével (nomogram) 50: Szöveges feladatok megoldása: 52: Nem algebrai (transzcendens) azonosságok és egyenletek: 69: Logaritmus és exponenciális azonosságok és egyenletek: 69: Trigonometrikus azonosságok és egyenletek: 89: Sorozatok: 112: Számtani sorozat: 112: Mértani sorozat: 11 Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és.

Matematika - 7

Video: Egyenletek grafikus megoldása(7

Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldása / Szerző: Valkó Péter (1950-) Megjelent: (1985) Diophantosi egyenletek grafikus megoldása / Szerző: Veress Pál (1893-1945) Megjelent: (1941 Egyenletek. Egyenletek 1. Egyenletek 2. Egyenletek 3. Törtegyütthatós egyenletek 1. Törtegyütthatós egyenletek 2. Törtegyütthatós egyenletek 3. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel; Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 1. Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása egyenlettel 2

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása - GeoGebr

Matematika érettségi tételek: 19Egyenlet grafikus megoldása – 2Matematika - 10

11.D 63.óra Logaritmusos egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldása. Írásbeli Hf.: Grafikusan oldd meg a következő egyenleteket és egyenlőtlenségeket! (Értéktáblázattal minden függvényt ábrázolni lehet!) 1. log 1/2 X = -2X. 2. log 1/2 X > -2X. 3 Függvények. Egyenletek grafikus megoldása. Paraméteres egyenletek (emelt szint). Ajánlott megelőző tevékenységek: Törtes kifejezések közös nevezőjének meghatározása, nevezetes azonosságok használata. Másodfokú egyenletek megoldása, megoldóképlet, gyöktényezős alak ismerete. Másodfokú függvények jellemzése Egyenletek megoldása - Grafikus módszerrel. ozibiusz.gergo kérdése 36 5 hónapja. SOS 21-ér le kell adnom és nem értem. Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést. 0. Középiskola / Matematika. Válasz írása Válaszok 1. ItsKindaLame { Elismert } megoldása.

 • Francia bulldog örökbefogadás 2020.
 • Egykomponensű fogamzásgátló tabletta.
 • Városliget wifi.
 • Vadkacsa fióka.
 • 40 nm lakás alaprajz.
 • Multiplán kamera.
 • Toyota prius plug in eladó.
 • Mit gondol a bántalmazó.
 • Forest smart tolóajtó vasalat.
 • Biopamut ruha.
 • Maluma Qué Chimba.
 • Gondozási napló minta 2015.
 • Volvo ügyfélszolgálat.
 • Polgár árpád becsült vagyona.
 • Melír eltüntetése.
 • Faládából vonat.
 • Aminosav hiány tünetei.
 • Aquincum limes.
 • Sony a6600 használt.
 • Repülőjegy bulgária nessebar.
 • 3d mozgó háttérképek pc re.
 • Engedély nélküli fényképezés.
 • Pürrhoszi győzelem.
 • Ázsiacenter com vélemények.
 • Villamos számítási feladatok.
 • Fénymásoló története.
 • Töltött sertéscomb szeletek.
 • Ibádita.
 • Védett emlős állatok.
 • Ivaros szaporodás előnyei.
 • Morgan freeman alfonso freeman.
 • Másodállás szekszárd.
 • Mennyi idő alatt gyógyul a csonthártyagyulladás.
 • Roncsautó felvásárlás veszprém megye.
 • Wartec krém rendelés.
 • Vidám vasárnap archivum.
 • Bonchidai menyecskék széki csárdás.
 • Docból pdfbe.
 • Meti ben 10.
 • Körte tárolása.
 • Az arany ember keletkezése.