Home

Nagy földrajzi felfedezések pdf

A nagy földrajzi felfedezések

Nagy földrajzi felfedezések. 13 perc olvasás . I. előzmények. 1. gazdaság - XV.sz.: gazdasági és népesedési megtorpanás után lassú fejlődés indult meg (ipar, mg.), és -a népesség is elkezdett növekedn A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! A nagy földrajzi felfedezésekhez vezető tényezők a) Egészítse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont) A nagy földrajzi felfedezések Feltételei Okai 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4 A nagy földrajzi felfedezések és következményei (vázlat) Kiváltó okok: - Európában a XV. század elején jelentősen megnőtt a távol keleti luxuscikkek (fűszerek, selyem és porcelán) iránti igény.A megdrágult kereskedelem ellenértéke főként az arany lehetett, ezért kimerültek az európai nemesfém bányák (pl.: Magyarország), és aranyéhség keletkezett A nagy földrajzi felfedezések és következményei. 5 perc olvasás . A XV. században fejlődésnek induló nyugat-európai gazdaság nagy mennyiségben igényelte a nemesfémből vert pénzérméket. Nőtt a keletről érkező árucikkek fogyasztása, Kelet kiszivattyúzta Európából a nemesfémet A földrajzi felfedezések kora a 15. század-tól, a portugál Tengerész Henrik fellépésétől a 18. század végéig tartott. Európai kultúra kiterjesztése és a globalizáció kezdete. Összefoglalóan azt az időszakot nevezzük, amelynek eredményeként a nyugat-európai civilizáció a 15. századtól tengeri utakon elérte, majd zömmel uralma alá hajtotta a Föld Európán, a.

A nagy földrajzi felfedezések és következményei. Új utak keresése: Nyugat-Európa gazdasága a 15. században rohamos ütemmel fejlődött. Ennek a fellendülésnek a központja Flandria volt (posztó gyártás, atlanti kereskedelem), Európában ebben az időben nemesfémből készült pénzel kereskedtek, így a gazdaság egyre több. A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK ELŐZMÉNYEK GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS FEJLŐDÉS: - városok fejlődése - kézművesség, kereskedelem - a nyugat európai gazdagok igényt tartottak a keleti luxus cikkekre -selyem, porcelán, fűszerekre 2. ÚJ VILÁGKÉP KIALAKULÁSA - Heliocentrikus elmélet - a Föld gömb alakú - Toscanelli térkép 3 A nagy földrajzi felfedezések (vázlat) A reformáció és fő irányzatai. Az ellenreformáció és a barokk; Magyarország a kora újkorban; A Mohácsi vész és az ország három részre szakadása; A felvilágosodás és a forradalmak kora; A Rákóczi szabadságharc; Magyarország a XVIII. században-Az újjáépítés kor

A nagy földrajzi felfedezések - új területek meghódítása - átalakította Európa gazdasági, társadalmi, államszervezeti, kulturális állapotát - a felfedezett területek népeinek élete is megváltozott 1) Előzmények - az indiai fűszerek és luxuscikkek iránti igény nő (mesés Kelet A nagy földrajzi felfedezések gazdasági hatásai Európában és a világban Tárja fel a források és ismeretei alapján, mely tényezık kényszerítették ki, és melyek tették lehetıvé a nagy földrajzi felfedezések kibontakozását! Elemezze a folyamatnak a világkereskedelemre gyakorolt hatásait! Használja a történelem atlaszt A felfedezések okai. A 15. századi felfedezések Portugáliából indultak ki. Ez az ország a 14-15. század folyamán az arabok elleni felszabadító háború közben született, s katonái nem álltak meg a Gibraltárnál, hanem Afrikában és az óceán szigetei felé folytatták keresztes térítő hadjárataikat, újabb és újabb, addig ismeretlen térségek felé nyomulva A nagy földrajzi felfedezések következtében oly mértékű változások történtek az élet minden területén, hogy 1492-t, az amerikai kontinens felfedezésének évét a történészek az újkor kezdetének jelölték ki

Nagy földrajzi felfedezések - Történelem kidolgozott

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai Bevezető gondolatok A felfedezéseknek során Európa igyekezett kiterjeszteni befolyását a többi kontinensre, a függőség következtében azok gazdasági erejét saját céljainak megfelelően felhasználta A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység - 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a lehető legtöbb diákot be lehessen vonni a közös munkába A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA Pécs, 2019. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK VÁZLATA. KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT PETE JÓZSEF. Pete József 4.1.1. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. (közép).. 65 4.1.2. A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. Nagy földrajzi felfedezések következményei: - fejlett amerikai civilizációk elpusztítása, betegségek behurcolása, kifosztás, erőszakos térítés, földfogla-lás, rablás, gyarmatosítás, lakosságirtás, ültetvénye-ken és bányákban kényszermunka, európai iparcik-kek piacává tett gyarmatok, helyi kézműipar elsor

A nagy földrajzi felfedezések (vázlat

A földrajzi felfedezések okai közé tartozott, hogy az oszmán-törökök elzárták a hagyományos földközi-tengeri kereskedelmi útvonalakat az európaiak elől. 2. A földrajzi felfedezéseket követően az első gyarmatosítók az angolok és a franciák voltak. 3. A földrajzi felfedezéseket követően a konkvisztádorok leigázták. A nagy földrajzi felfedezések 1) Új útvonalak szükségesek Okok: ­ a kelendő fűszerek egyre drágábbak ­ aranyéhség Európában ­ a törökök elzárják a kelet felé vezető utakat Segítség: ­ iránytű ­ újfajta hajók (caravellák) ­ tengerésziskola Portugáliában ­ a Föld gömbölyű A fenti oldalakat a Földrajzi felfedezések címû speciális kollégiumot látogató térképész, geográfus és földrajz és más szakos hallgatók önállóan készítették mindazok számára, akiket hozzánk hasonlóan lenyûgöz a földrajzi felfedezések izgalmas, kalandos és tanulságos története. Az oldalak sokszínûsége a világ számtalan arcát tükrözi A fertőzésnek pedig nagy a letalitása, hiszen 50 ezer megbetegedetből 5 ezer, vagyis minden tizedik egyén belehalt a fertőzésbe. Tehát a letalitás 10 vett Mediterráneum kikötővárosai, főként a nagy földrajzi felfedezések idején, melegágyai voltak

A kora újkor meghatározó eseménye a nagy földrajzi felfedezések mellett. Fogalma: a katolikus egyház megújítására, átalakítására irányuló mozgalom a XVI. században eredménye: új keresztény egyházak születése Nem előzmény nélküli: reformmozgalmak korábban is voltak; jellemzően a katolikus egyhá A nagy földrajzi felfedezések és következményei Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait, és az újvilágból beérkező termékeket! Tárja fel a felfedezések nyomán milyen irányú változások indultak meg Nyugat-Európában! 4. A gazdasági világválsá Nagy földrajzi felfedezések - Bemutató a www.tortenelem-ppt.atw.hu oldalon. Az oldalon rengeteg történelmi és irodalmi bemutató található az általános iskola.. Történelem 10. évfolyam A nagy földrajzi felfedezések el őzményei, menete és következményei A tanóra célja: A tanulók ismerjék meg a nagy földrajzi felfedezések el őzményeit, menetét és következményeit. Szint: A tanulók ismerik az ókori tudósok elméleteit, a középkori világképet és a középkori társadalom jellemz ői Nagy képes világtörténet. A nagy fölfedezések kezdete; Új világot adott: Tengerész Henrik; A portugál földrajzi felfedezések (1415-1543) Fernández-Armesto, Felipe (szerk.), 1993: The Times Atlasz Felfedezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963056610

A nagy földrajzi felfedezések története: Korai szakasz: Normann-viking (arab, kínai) utakról leírások; 1254-1269. Matteo és Niccolo Polo utazásai (Velence-Konstantinápoly-Buhara-Peking, azaz Kambaluk); 1271. Matteo, Nico és Marco Polo együttes útja Kubilaj nagykán udvarába (újdonságok leírása: szén, kőolaj, papírpénz stb. Földrajzi felfedezések TRB1013 1. A nagy földrajzi felfedezések fogalma, az Európán kívüli expanzió sajátosságai (a) 2. A nagy földrajzi felfedezések II. szakasza, az angol, francia és a holland gyarmatbirodalom kialakulása 3. A Török Birodalom terjeszkedésének III. szakasza II. Szulejmán hatalomra kerülésétől,

A nagy földrajzi felfedezések és következményei

A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK OKAI, TÖRTÉNETE, KÖVETKEZMÉNYEI Gazdasági okok: •gazdasági fejl ődés a XV. sz-ban: népességnövekedés, városiasodás •Nyugat-Európa: élelmiszer-szükséglet - ok: iparral foglalkozó népesség •Kelet-Európa: mez őgazdasági cikkeket szolgáltat, posztóért és más iparcikkekért cseréb 2. A felfedezések történelmi háttere és rövid története 5 2.1 A nagy földrajzi felfedezések utazói 7 2.2 Magyar utazók, földrajzi felfedez ők és felfedezéseik 12 3. Az adatbázis és a honlap létrehozása 20 3.1 A honlap megjelenése 2 zásával írta be nevét a nagy földrajzi felfedezések történetébe. O volt az első európai, aki tengeri úton érte el az indiai Kalikut városás t 1498-ban, ezt követően vetették meg lábukat az indiai Malabár-parton az első euró-pai gyarmatosítók 4. A feladat a nagy földrajzi felfedezések gazdasági hatásaival kapcsolatos. Rendelje az állításokhoz a térképen szereplő betűjeleket és az idézetek sorszámát! Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0, 5 pont.) A nagy földrajzi felfedezések 1. Ez az egyenlőtlen küzdelem csaknem egy óráig tartott. Végül is egy.

A földrajzi felfedezések kora - Wikipédi

Beküldte: Dudics Dávid Bevezetés/Előzmények: - A nagy földrajzi felfedezések a XV.-XVI században zajlottak ezzel kezdődött az újkor. Az utak a föld gömb alakját is bizonyították. - Két évszázad alatt gyökeresen átalakult az európai társadalom és a gazdaság is. A hitújítással és az erre adott válaszokkal megváltozik Európa vallási térképe A felfedezések következményei: A közép és dél-Amerikában talált birodalmakat (maja, azték, inka) elpusztították. Az őslakosság nagy része a járványok és a nehéz munka hatására kihalt, ezért Afrikából négereket hurcoltak be Amerikába rabszolgának A nagy földrajzi felfedezések okai: 1.) Aranyéhség. A keresztes háborúk után Ázsiával meginduló kereskedelem - mely fűszereket, porcelánt, selymet hozott Európába - rengeteg aranyat és ezüstöt igényelt. Ráadásul 15. század végére kimerültek Európa aranybányái is. Az 1450-es évekre Európának mind inkább. Halálos menedék (Seven Below) 2012 Dvdrip xvid hun Hidden Content Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. színes, szinkronizált amerikai horror, 90 perc Hidden Content Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. rendező: Kevin Carraway forgatókönyvíró: Kevin Carraway, Lawrence S.. A nagy földrajzi felfedezések és következményei . Kiváltó okok: - Európában a XV. század elején jelentősen megnőtt a távol keleti luxuscikkek (fűszerek, selyem és porcelán) iránti igény.A megdrágult kereskedelem ellenértéke főként az arany lehetett, ezért kimerültek az európai nemesfém bányák

4.1. A földrajzi felfedezések és következményei A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. 4.2. Reformáció és katolikus megújulás A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői A nagy földrajzi felfedezések kezdete (7.) és a Jákob-pálca használata (6.) A világ mely területeiről rendelkeztek ismeretekkel? Az új kereskedelmi utakat kereső kortársak milyen informá-ciókat nyerhettek ezekről a térképekről? Kövesse nyomon a felfedezések menetét! Mely tényezők befolyásolhatták az irányokat

Törivázla

A felfedezések története - összegzés Az újkor (1492-1914

A nagy földrajzi felfedezések. Olvasd le a térképrõl, hogy milyen útvonalon igyekeztek eljutni Indiába a spanyol, illetve a portugál szolgálatban lévõ hajósok! (A spanyol szolgálatban hajózók neve kék, a portugál szolgálatban lévõké fekete színnel.) 38.2 Nagy földrajzi felfedezések . Megosztás Megosztás Téma. Kapcsoló sablon Interaktív Az összes megjelenítése. PDF Munkalapok. Az összes megjelenítése. Bejelentkezés szükséges. Beállítások. Ranglista. Több megjelenítése... Részletek elrejtése . Ez a ranglista jelenleg privát A nagy földrajzi felfedezések Új útvonalak szükségesek - Európa már a 13.sz.-tól kerskedett Távol-Kelettel, keleti áruk iránt egyre nagyobb az igény - különlegesek,drágák- sok nemesfém áramlik ki Európából - Európa aranybányái kimerültek - aranyéhség alakult ki - 1453

20 Magyarország a két világháború között17-Az Athéni Demokrácia

Célok ~összefüggések, képességek, attitűdök Cél: a nagy földrajzi felfedezések előzményeinek bemutatása, a kiemelkedő felfedezők bemutatása, a felfedezések következményeinek áttekintése. Az óra célja az, hogy a diákok saját kutatómunkájuk eredményeit megosszák egymással, majd közösen prezentációt készítsenek A nagy földrajzi felfedezések okai: Aranyéhség.A keresztes háborúk után Ázsiával meginduló kereskedelem - mely fűszereket, porcelánt, selymet hozott Európába - rengeteg aranyat és ezüstöt igényelt Lenin 1924-es halála után a hatalmi harcban végül Sztálin győzedelmeskedett a nagy rivális, Trockij felett A nagy földrajzi felfedezések 1 1) Olvasd el az alábbi listát: a felfedezések okai, feltételeit és következményeit találod benne. 2) Csoportosítsd őket a táblázat segítségével! aranyéhség Nyugat-Európában a törökök elfoglalják Konstantinápolyt karavella helymeghatározás fejlődés Év, oldalszám:2017, 5 oldal Letöltések száma:0 Feltöltve:2020. november 14. Méret:790 KB Intézmény:- Csatolmány:- Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be Európa expanziója: a nagy földrajzi felfedezések hatása Európára és az Európán kívüli világra 6. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése és a Magyar Királyság válaszlehetőségei a 15-16. században 7. Reformáció és ellenreformáció Magyarországon és Erdélyben 8. Demográfiai változások, nemzetiségi viszonyok.

ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) ÚSZT (Új Széchenyi Terv) NKA (Nemzeti Kulturális Alap * A világgazdaság meghatározása, főbb jellegzetességei * A világgazdaság kialakulása, szereplői Hosszú történelmi fejlődés révén jött létre Modern vilgazd. megjelenése vitatott: Vagy: XV-XVI. sz.: nagy földrajzi felfedezések Vagy (inkább): XVIII-XIX. sz.: klasszikus szabadversenyes kapitalizmus nemzetgazdaságának. történelem érettségi tétel, nagy földrajzi felfedezések, reformáció, új államformák kialakulása Formátum: pdf Készítés dátuma: 2010.11.24. részlet a jegyzetből: A reneszánsz korban, a 14-15. században a Pápai Állam fényűző, elvilágiasodott életet élt, ezáltal pedig erkölcsi válságba került. A szeretet és. Üdvözlünk a történelemtanárok.hu-n! A történelemtanárok.hu oldalon jársz, ahol történelem korrepetálást kereső tanulók és történelem magántanárok találhatják meg egymást Perzsa-öböl nagy kereskedőközpontjai voltak (Horváth Ĩ Kiss 2016, Eszterhai 2016). A több mint ezer évig virágzó selyemút a nagy földrajzi felfedezések nyomán fokozatosan elvesztette globális jelentőségét. Ez egyik okként a Török Birodalom térhódítását emelik ki

10. a nagy fÖldrajzi felfedezÉsek 11. a mohÁcsi csata És kÖvetkezmÉnyei 12. a vÉgvÁri harcok 13. az ipari forradalom 14. a rÁkÓczi-szabadsÁgharc 15. mÁria terÉzia És ii. jÓzsef uralkodÁsa 16. szÉchenyi istvÁn reformkori tevÉkenysÉge 17. kossuth lajos reformkori tevÉkenysÉge 18. a kiegyezÉs 19. az elsŐ vilÁghÁbor A nagy földrajzi felfedezések messze ható változásokat indítot­ tak el. Az európai országokból emberek ezrei indultak útnak a meg­ gazdagodás és érvényesülés, új területek meghódítása reményében. En­ nek következtében a nyugat-európai civilizáció túllépte Európa határait, Az újkor történelme az egyetemés. 2. Nagy földrajzi felfedezések 3. Ipari forradalmak II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD 4. Középkori város 5. Demográfiai változások a XVIII. században 6. Kádár-korszak III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM 7. Géza,István 8. Hunyadi Mátyás 9. Széchenyi István - Kossuth Lajos IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBA

Mozaik Kiadó - Történelem gyakorló munkafüzet 6Mancsos kereszt – Wikipédia

A nagy földrajzi felfedezések a felfedezések elindulásának okai, Kolombusz, Vasco da Gama, Magellán, az aztékok és az inkák, a felfedezések hatásai az európai életre 10. A Rákóczi-szabadságharc a szabadságharc kirobbanásának okai, II. Rákóczi Ferenc - a harc vezetője, a kuruc hadsereg, az ónodi országgyűlés, a. - Nagy Isten Ahuramazda, aki az eget teremtette, aki ezut a földet teremtette, aki az embert te-remtette, aki a boldogságot teremtette az embernek, aki Dareioszt királlyá tette [] Kultúra: perzsa - A tanítást és a Véda tanulmányozását [] Kultúra: indiai - árja 1.2. A DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSA ATHÉNBAN 1 • Nagy földrajzi felfedezések, tőkés termelési rend, népesség táplálékellátásának gyors javulása (új nagy kalóriatartalmú növények) • Az ipari forradalom (18. sz. vége) Javuló egészségügyi ellátás Javuló élelmiszerellátás 1804: a Föld népességszáma 1 milliárd f Tartalom Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I. A világ és Európa a kora újkor első századába A földrajzi felfedezések és következményei TRB1013L 1. A nagy földrajzi felfedezések fogalma, szakaszai, navigációs és kartográfiai előfeltételei (a) 2. A Török Birodalom terjeszkedése és földközi-tengeri politikája I. Szelim és Nagy Szulejmán uralkodása alatt, a Málta elfoglalására irányuló hadművelet, Lepanto é

Nyugat felé Indiába zanza

 1. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! Arról tudósítasz, hogy [1.] ama útra vonatkozó gyakori eszmecserénk után, amely A legfontosabb földrajzi felfedezések útvonalai Betűjel 1. 2
 2. dennapjai 14. Szabad témakör Három választható tétel: - Szombathely története a XIX-XX. században - A határon túli magyarság a XX. századba
 3. 2018. 04. 24. 3 Nagy szerepet játszotta tűzfelfedezése(i.e. 350-800ezer éve). A tűzbe ejtett mag héja könnyebben ledörzsölhető,a mag pedig ígyízletesebb, puhább. A tűzbe tett hús íze is megváltozik, kellemesebb, zamatosabb lesz - foga
 4. A világ a nagy földrajzi felfedezések előtt 1 1) Váljatok szét 3-4 fős csoportokra! 2) Vágjátok ki a kártyákat! 3) A kártyákat terítsétek le az asztalra - képes oldalukkal lefelé! 4) Az első húzó felemel két kártyát, és valamennyi játékos próbálja megjegyezni, hogy hol volt a kártya, és mi szerepelt rajta
 5. vikingeken át a nagy felfedezőkig lényegében part menti navigáció folytattak. A földrajzi felfedezések részben azért is várattak magukra oly sokáig, mert senki sem mert nekivágni a végtelennek tűnő óceánnak. A hajósok az ismert partoktól csak akkor távolodtak el, ha előzetes tapasztalatok alapján ezt biztonsággal.
 6. Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök - 2015 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs 201

Magyar földrajzi felfedezõk, utazók, kutatók és kalandoro

 1. igazi áttörést a földrajzi felfedezések hozták. A hajósokkal egyre többször tudósok is utaztak, hogy felmérjék az új területek gazdasági hasznait. Ennek kapcsán rengetek új A nyomdaipar fejlődésével hozzáférhetővé váltak a nagy mennyiségben és olcsón kiadott színes térképek
 2. Kolombusz Kristóf - Olasz tengerész, ő érte el először az amerikai kontinens előterében fekvő Bahama-szigeteket (1492)., Magellán - A Föld körülhajózása az ő nevéhez köthető (1519-1521)., Toricelli - A Föld gömb alakú: ezt tükrözte 1474 - es világérképe., Amerigo Vespucci - Amerika névadója., Levante - Történelmi, földrajzi régió, mely a Közel-Keleten terül.
 3. t eszmerendszer megjelenésével, majd pedig elterjedésével átalakul az emberek állammal szemben alkotott képe
 4. Középszintű Történelem Érettségi Szóbeli Tétel by Razero4 in Types > School Work, felfedezés e földrajzi felfedezések
 5. t a másik, és még el is fogadható, akkor e vál
 6. A kereskedelmi útvonalak a nagy földrajzi felfedezések után [1504. február] ötödik napján Alexandriából visszatérőben Velencébe érkezett három gálya. () Ezek üresen, áru nélkül érkeztek, pedig senki nem emlékezett arra, hogy valaha is megtörtént volna, hogy egy gálya útjáról áru nélkül térjen haza
 7. A nagy földrajzi felfedezések korában különösen foglalkoztatta a tudósokat az újonnan felfedezett növények leírása. A füveskönyvek a XV. századtól jelennek meg, a növények gyógyhatásainak leírásával, rendszerezésével foglalkoznak. Késbb több összefoglaló mő ű keletkezik, mely megkísérli a

Nagy földrajzi felfedezések - Bemutató a www

Ebben az időben a nagy földrajzi felfedezések nyomán megjelenő új élelmiszerek és fűszerek jelentős hatással vannak az európai konyhára. A reneszánsz korban egyre nőtt a nádcukorral kevert édességek száma. az olasz gasztronómiai ismeretek beáramlása felvirágzást hozott sáfrányt, a vöröshagymát, a gesztenyét, Szemináriumi tematika a Koraújkori egyetemes történelem (1492-1789) c. tárgyhoz (osztatlan képzés, nappali tagozat) I. A nagy földrajzi felfedezések

Tengerész Henrik - Wikipédi

A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora 2. Európa az abszolutizmusok korában 3. Magyarország története 1301-1526 között 4. Magyarország története 1526-1686 között 5. Magyarország története 1686-1790 között III. 1. Európa története a nemzetállamok születése és a polgári forradalmak korában (1789-1914 ték a nagy földrajzi felfedezések, majd az ipari forradalom. A gazdasági változásokkal 2 Egy híres anekdota szerint, amikor egy csatában egy angol lovag fegyverhordozója íjjal lelőtt egy ellenséges francia nemest, a lovag lefejeztette a fegyverhordozót, mondván, hogy egy nála magasabb rangú nemes életét oltotta ki A nagy földrajzi felfedezések a 15. és 16. században az európaiaknak a világ megismerésére irányuló felfedező útjai,2 amelyeket olyan újítások tettek lehetővé, mint a természeti asztrolábium, bolygók és felhasználása, az iránytű használatának általánossá válása, könnyű és gyors hajó, a. A nagy földrajzi felfedezések legfon-tosabb állomásai - térkép alapján. Emelt szint A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legf bb társadalmi és gazdasági folyama-tok a XVI-XVII. századi Nyugat-Európában. Tartalmi elemek Középszint A nagy földrajzi felfedezések állomásainak bemutatása

14

A nagy földrajzi felfedezések (érettségi tételek) Történelem érettségi tételek | 0 . 1.) Előzmények - az európaiak kedvelték az ázsiai árucikkeket (pl. selyem, textil festőszerei, keleti ékszerek stb.)àleginkább nélkülözhető luxuscikke * A világgazdaság kialakulása, szereplői Hosszú történelmi fejlődés révén jött létre Modern vilgazd. megjelenése vitatott: Vagy: XV-XVI. sz.: nagy földrajzi felfedezések Vagy (inkább): XVIII-XIX. sz.: klasszikus szabadversenyes kapitalizmus nemzetgazdaságának kialakulásakor Több szereplős rendszer Nemzetgazdaságok. · Nagy földrajzi felfedezések · A vallás és politika viszony megváltozik: a vallás primátusa megsz9nik a politika felett. Richelieu: a nagy Habsburg Birodalom kialakulása ellen - szövetséget kötött a protestánsokkal, ezzel a politika céljai alá rendelte a vallást. Megjelenik az államérdek (raison d'etat) fogalma megjelenik 10 A nagy földrajzi felfedezések: 10 : Történelem : A keresztes hadjáratok: 10 : Történelem : A pápaság és csázsárság küzdelme: 10 : Történelem : II. András és az Aranybulla: 10 : Történelem : A spanyol Habsburgok felemelkedése és hanyatlása.

 • Oldószeres vagy vizes lazúr.
 • Casual wear for ladies.
 • Prémium mobilgarázs.
 • Milyen gyerekülést vegyek.
 • Kleopátra kozmetika.
 • Keresztcsatornák jelentése.
 • Családtervező csomag.
 • Jpg to word i love.
 • Ak26 egyedül.
 • Terrárium lámpa eladó.
 • Ha letakarom a friss tetoválást szolizhatok.
 • Ifa trágyaszóró.
 • Gyermekkori lábzsibbadás.
 • Mennyibe kerül a zöldkártya.
 • Időjárás ditro 30 napos.
 • Tokyo solar napelem.
 • Opel mokka 1.7 cdti teszt.
 • König fogászat árak.
 • LEGO City nagyszerű járművek.
 • Magyar vaj összetétele.
 • Professzionális kárpittisztító szerek.
 • 16 kívánság teljes film magyarul 1080p.
 • Gerenda lehajlás számítás.
 • Bmw e61 légrugó hiba.
 • Words of thanks download.
 • Magyar bíborosok listája.
 • Menekülés bármi áron online teljes film magyarul.
 • Obi keszthely.
 • Photinia 'little Red Robin.
 • Ndvi felvétel.
 • Az első világháború színesben.
 • Mennyezeti lámpa árgép.
 • Wild féle nyomólapos szélzászló.
 • Üvegmozaik ragasztó.
 • Diplon csaptelep alkatrész.
 • Golf 4 nyitott rendszer.
 • Mérgező piktogram.
 • Vr szemüveg oculus.
 • Szója gabona.
 • Pszichológia gyerekeknek könyv.
 • Rimini nyaralás.